De Muts en de Poffer

!cid_ii_imdp7qfa1_153c36b7c2f0a3ce
Bron: het internet, en het boekje
de vervaardiging van Brabantse Mutsen en Poffers.


Mutsen/poffers in Brabant.

Het dragen van de poffer was rond 1860-1870 in de mode. Over de muts droeg men de poffer. Soms werd deze aan de voorzijde vastgespeld aan de muts, maar altijd door middel van een elastiek in de hals vastgehouden.
Deze poffer had vier linten die afhingen over de schouders en de rug. De breedte en de kwaliteit van de linten was weer afhankelijk van de al dan niet gevulde beurs van de vrouw die de poffer zou dragen. De kwaliteit en soort werd goed van tevoren met de mutsenmaakster besproken.
Deze linten heten Lavalier`s. Na 1920 was de poffer weer uit de mode aan het raken. De naam poffer komt van de pofmouwen en pofbroeken die in die tijd gedragen werden. De “uitdrukking op de pof kopen” heeft hier niets mee te maken. (b.v iets kopen en dit in termijnen afbetalen door elke week een kwartje af te betalen).

Het was juist de bedoeling van de boer om zijn vrouw te laten opvallen met een mooie poffer. Het was bij vooral een vorm van pronken met bezit. Soms werd de poffer misprijzend schuimtaart genoemd. Alleen al vanwege de praktische ongemakken zou de poffer na de tweede wereldoorlog uit het straatbeeld en vooral ook uit de kerk zijn verdwenen. Tot omstreeks 1950 is de poffer in Brabant nog gedragen. De toen opkomende hoedjes vond men veel modieuzer.

De muts droeg men door heel Brabant van plaats tot plaats in allerlei vormen en veel verschillende benamingen o.a. klein mutsje, koveltje, Kempische muts, kindermuts, cornetmuts, Eindhovense mutsje, drie-toerkes muts, daagse muts enz. De poffer is midden 19e eeuw ontstaan als “paske” (smalle strook stof versierd met smalle geplooide stof) en werd over een witte muts gedragen. Het is typisch Brabants en vormt een onderdeel van de Brabantse Klederdracht voor vrouwen.

De mutsenmakers/plooisters

Dankzij de toename van de welvaart ontwikkelde de poffer zich vanaf 1860 als modevorm uit de muts. Elk dorp had vroeger wel een mutsenplooister. Op verzoek, gingen deze mutsenmakers zelf mutsen maken volgens de eisen van de klant.
Mutsenmaaksters waren er in drie rangen:

 • de ‘allerlaagste’ waren degenen die mutsen schoonmaakten en wasten.
 • de `middenklasse` werd gevormd door diegenen die de nieuwe mutsen maakten.
 • de ‘upper ten’ werd gevormd door de deftige vervaardigsters van poffers.

De “upper ten” gaven dus ook de mode aan.
Mutsen- en poffermaaksters waren vaak ongehuwde dames die mank liepen of een bultje hadden…
 Ieder dorp in Brabant had vroeger mutsenmaaksters/plooisters die een eigen ontwerp hadden, zij die vaak met eenvoudig gereedschap ware kunstwerken wisten te ontwerpen. Strijkster/mutsenplooister was zelfs een apart beroep. Vrouwen die dat uitoefenden, hadden een groot assortiment aan strijk en plooigereedschap : boordenijzers, boltijzers, plooitangen, plooirekjes, plooiflesjes, neepjes (voor de neepjesmuts), gaufreerijzers, ei-ijzers (voor pofmouwen) en ribbelplooiers.
 

De voorstrook van de muts is geplooid op een plooiraam. De laitondraad ^^wordt vastgenaaid op de geplooide voorstrook. De voorstrook van de muts is geplooid op een plooiraam. De plooien van de voorstrook worden platgedrukt en de pennen worden verwijderd.

Een erg leuk filmpje over mutsen/poffers, het behoud en het opknappen ervan..

De prijzen van een Mutsenmaakster:

Voor het wassen, stijven, strijken en weer in elkaar zetten ontving de mutsenmaakster 9 cent. (Voor het in vorm houden van de wat slappe stof gebruikte men stijfsel met borax en wit kaarsvet.)

Valse kant of gestopte tule kostten f. 5,- tot f. 7,50 per el.
De mutsenbodem f. 3,- tot f. 5,-.
Brabantse kant f. 15,- tot f. 20,- per meter.
Brusselse- of ijsgrontse kant f. 45,- tot f. 75,- per meter.
Voor elke muts was ongeveer 1.50 mtr. nodig.

Een mooie poffer en een nieuwe muts met echte kant kwamen daarbij ongeveer op f.100,-.
De prijzen van een gewone poffer kwamen al snel op 35 gulden en dat was in de eerste helft van de 20e eeuw toch al een fors bedrag!

Een rouwpoffer kostte f.15,- en dan te bedenken dat dit helemaal handwerk was. Een vergelijking met andere beroepen: een goede vakman verdiende f. 8,- a f. 9,- per week, een losse arbeider
f. 5,- a f. 7,- en een zeer goede klompenmaker hooguit f. 7,- per week.

Het maken van een poffer kostte vaak 60 uur werk.

Het schoonmaken van de poffer
De muts of poffer werd losgemaakt en gewassen in groene zeep en nat op de bleek gelegd, op het gras in de zon. Dan drogen, repareren en dan stijven. Een stijfselpapje met een beetje blauwsel erin voor het geel worden. 
                              

   Poffer met tulenmuts.           Poffer met tulenmuts van achter gezien.

De poffer werd een statussymbool voor de Brabantse plattelandsvrouw. De poffer werd gedragen s`zondags in de kerk, bij officiële feesten zoals gewone en 25-jarige bruiloften, bij priesterfeesten, uitvaarten en bij bezoek aan familie die wat verder weg woonde.. De hoofddracht bestaat uit een kleine zwarte ondermuts, daaroverheen kwam een kante muts en daaroverheen de bloemenkrans, de poffer. Aan de poffer kon men de levensfase van de draagster herkennen! Een poffer met kunstbloemen was voor jonge getrouwde vrouwen en bruidjes, en de oudere dames droegen geen bloemen meer maar appels of peren van zijde en knopjes. Zij hadden als het ware reeds vrucht gedragen. De bodem van de muts was altijd van “gestopte tule” en daaraan zat een grote kraag van gewone tule of van gaas met hieraan een rand van kant. Deze kant nu bepaalde de welstand van de draagster: gestopte tule of valse kant was voor de armsten en Brusselse kant of Brabantse kant was voor de rijken.

Brabant was voor 1900 met zijn arme zandgrond niet erg welvarend. Daar kwam langzaam verandering in, bij de ontdekking van het kunstmest. En deze vooruitgang zag men duidelijk terug bij het groter worden van de poffer. Hoe rijker de boer, hoe groter, sierlijker de poffer.
******************************


De zwarte ondermuts.


<De zwarte ondermuts moet onder elke muts gedragen worden. Dit is voor de vorm van het hoofd en ter versteviging van de bodem. De muts werd thuis gedragen bij het stoken van de waspot en bij open vuur. Over de zwarte muts komt de kanten, tule of gazen muts.
Daarover heen droeg men de poffer, dat zijn dus 3 delen over elkaar heen..


******************************

Kindermutsje of jonge meisjesmuts

<Brabantse meisjes droegen meestal een zwarte muts, die strak om het hoofd zat. Het mutsje was gemaakt van zwart fluweel, gevoerd met zwart linnen. Aan de voorkant geplooid fluweel en aan de onderkant een schuin biesje. Twee linten om onder de kin te strikken, versiert met kraaltjes, takjes, knoopjes, en veertjes. Dat was de kindermuts of jongemeisjesmuts. De muts met poffer werd voor het eerst gedragen bij de Eerste Heilige Communie zo rond het 13e levensjaar en verdween daarna in de kast tot het meisje 17 of 18 jaar was geworden. Dan werd het meisje geacht vrouw te zijn (de huwbare leeftijd) en werd de poffer weer uit de kast gehaald.


                 Klas met meisjes, die allemaal een Zwarte kinder muts dragen.


Zwarte jeugdmuts

<De mutsen werden door jonge meisjes gedragen.
Ongehuwde dames droegen geen poffer, maar meestal een kaphoedje. Soms werd hierop een veertje gestoken. Afhankelijk van het feit of dit veertje links of rechts zat konden de jongens in het dorp zien of de draagster al verkering had of nog vrij was. Bij vaste verkering droegen zij het hoedje niet meer.


******************************

 

Pofferdoos
Poffers werden bewaard in een speciale ladenkast. Ze lagen op blauw papier ( hierdoor zouden ze beter wit blijven) Ze lagen in de lengte in de la, en niet opgevouwen!
Ook werden ze in een speciale mutsen/pofferdoos bewaard.


************************************************

Zwarte winter schoolmuts (kapmuts)

De muts werd in de winter door elk meisje 14 gedragen.

Van bruin of groen fluweel werd door de week gedragen, en van zwart fluweel, die was voor de Zondag. De muts is binnenin met watten gevoerd.

 

***********************************************

Gebreide/gehaakte muts.

Gebreid daagse mutsje van witte katoen.
’s Nachts in bed en tijdens het werk in het om het huis droegen vrouwen eenvoudige mutsjes, die zij goed zelf konden wassen.

Vaak werden deze mutsjes door de draagster zelf gebreid of gehaakt. Soms hebben deze mutsjes een voor de streek specifieke vorm, maar vaker zijn ze vrij algemeen van model.

*************************************************

Morgen/ochtend mutsjes uit Noord Brabant
‘Morgenmuts’ van wit neteldoek, tule en kant. Deze mutsen waren mooi en handig, en er zat veel verschil in qua modellen en je kon ze onder je kin strikken, en zat dan goed stevig tijdens het werk. Meestal werd de morgen- of ochtendmutsje zelf door de draagster gemaakt. Dit mutsje was ook makkelijk zelf te wassen!
 

************************************************************

Werkmuts of huismuts.

Dan is er nog een klein mutsje dat overal in Brabant wordt gedragen als werkmuts of huismuts. Het is een klein kapje met gepunte randjes aan de voorzijde, geheel overeenkomend met de nachtmuts en dikwijls droeg men dit overdag gewoon door. De bandjes hingen vaak los, wat door sommigen werd aangezien als een zeker teken dat de draagster niet in een goed humeur was en men dus maar beter deed haar uit de weg te blijven. Op sommige plaatsen noemt men dit mutsje ook wel ’n ongelukske.

Het “frame” van de muts bestaat uit banden van gevlochten stro. Meestal werd er met rood garen  letters aangebracht. Deze letters zullen de initialen zijn van de draagster. Zo was voor de mutsenwasster duidelijk van wie de muts was.

Muts van broderie anglaise en neteldoek, en werd
’s zondags na de kerk in huis gedragen.

*********************************************************

Brabantse kroezel/kroon.

In plaats van een poffer droegen de vrouwen uit de Baronie (Breda) een kroon of kroezel op de muts. Deze brede dikke rol bestaat uit zeer vele witte kunstbloempjes, klein als vergeet-mij-nietjes, waartussen kleine zilverige of witte glazen kraaltjes „dauwdruppeltjes” zijn aangebracht. Dit alles is gemaakt op wit gaas, dat op een breed wit of lichtblauw zijden lint is bevestigd. Dit lint loopt boven over de muts van oor tot oor en wordt aan de achterkant met haak en oog gesloten. De kroezel dateert eerst van omstreeks 1890. Tijdens de rouwtijd werd in West-Brabant de kroon of kroezel afgezet. Na zes weken werd wederom een kroezel gedragen, maar dan met enkele witte bloempjes zonder kraaltjes of verdere versieringen.

*******************************************************

 Doopmutsje

Doopmutsje uit noord Brabant vòòr 1950 met versieringen van lint, kant en kleine kunstbloemen.
Deze versiering komt vooral veel in Brabant voor, ook op de vrouwenmutsen.

*******************************************************
Drie vrouwen in Noord-Brabantse streekdracht. (Ca. 1905) Over de ondermuts dragen zij een witte muts met daarover een ‘poffer’ (met linten en kunstbloemen versierde losse strook).


De falie


Wanneer een familielid in de eerste graad van bloedverwantschap was overleden, droegen de vrouwen uit die familie op de dag van de begrafenis en de eerste 6 weken daarna, de falie.
In de middeleeuwen verstond men onder een falie een mantel die de vrouwen omsloegen, een soort regenmantel ook wel huik genoemd. De falie was een zwart zijden of wollen stuk stof van circa 3 bij 1 m en aan de korte zijden vaak franjes. De stof werd dubbelgeslagen over het hoofd en met een speld op de ondermuts of faliemuts vastgemaakt. De vrouw was als het ware helemaal verhuld in de falie.
Soms ook een vleier een falievouwer genoemd.


**************************************************

Faliemutsje

Op sommige plaatsen droeg men onder de falie een faliemutsje..

*************************************************

Faliehaak met oog

Faliehaak met oog, om de falie bijeen te houden. Het zilver van deze faliehaak is ongemerkt; het is een laag gehalte zilver uit Noord-Brabant

******************************

In de rouw
Wie wel eens naar een begrafenis is geweest, weet dat mensen in Nederland dan meestal donkere kleding dragen. Vroeger lieten de mensen zien dat ze verdrietig waren door een hele tijd speciale kleding te dragen. De rouwkleding werd het langst gedragen wanneer de overleden persoon familie was. Na het overlijden van een vader of moeder duurde de rouw heel lang. Dan werd er langer rouwkleding gedragen dan wanneer bijvoorbeeld een oom of tante was overleden. Als teken van rouw werden de kleuren en de stof van de kleding veranderd. Soms droegen vrouwen bijvoorbeeld geen kanten rand aan de muts. Sieraden konden van zilver zijn in plaats van goud.

******************************

Rouwmorgenmuts

Een eenvoudig mutsje, deze werd gedragen in de rouwtijd,
en zonder
de poffertjes
kon het mutsje gedragen worden onder de falie.

 


*******************************************************

Rouwmuts/poffer

De muts en poffer zijn helemaal gemaakt van Books, die werd gedragen bij een sterfgeval van naaste familie.

 

*****************************************************

Halve rouwpoffer 

Prachtige bloemen en parels, deze poffer werd gedragen bij het overlijden van familie die verder van je afstond. Bij het overlijden van een familielid in de 2e of 3e graad van bloedverwantschap, droeg men „halve rouw”. De poffer die men daarbij droeg was een poffer van kunstbloemen, ook alle bloemen waren wit.******************************

Rouwmuts met poffer, circa 1870-1940

Nadat de eerste 6 weken waren verstreken, droegen deze vrouwen de rouwmuts met rouwpoffer. Deze rouwmuts was geheel gemaakt van Books, ook wel orgendine genoemd. Dit was een soort tule, veel fijner van structuur en zeer soepel. Hij kwam in de handel in heel licht blauw en wit.

Het voorstukje van deze muts was op dezelfde wijze geplooid als bij de gewone muts, maar er kwam geen kant aan te pas.
Over deze muts droeg men de poffer; deze was geheel met de hand gemaakt; alle bloemen, bloemtakjes, roosjes en andere versieringen waren door de mutsenmaakster, in elkaar geknutseld. Men droeg de rouwpoffer voor een „zwaar lijk”, dat is een familielid in eerste graad, een jaar lang en noemde dit dan ook „zware rouw”. In de Peel werd als rouw ook een geheel zwarte poffer op de muts gedragen. Een poffer in zwart en wit was ook niet onbekend.

******************************

Op deze foto hieronder zie je een rouwmuts met poffer. Als er iemand was overleden droeg de vrouwelijke familie deze muts met poffer gedurende een bepaalde periode. Deze mutsen waren eenvoudig versierd en waren niet kleurrijk voorzien van bloemenmotieven. Zo kon iedereen zien dat je in rouw was.

                                                         Brabants echtpaar uit 1900


******************************

Herdenkingsmunt Brabantse Poffer geslagen in 1996 naar aanleiding van het 200 jarig bestaan van de provincie Noord Brabant.
De Poffer is geslagen bij de Nederlandse Munt in Utrecht.
De munt is zilverkleurig en zo groot als een rijksdaalder (Diameter = 30mm).
Op de voorzijde ervan staat een vrouw afgebeeld die een poffer draagt:
een traditionele Brabantse met kant versierde muts.
De cijferreeks 1796-1996 verwijst naar de periode van zelfstandigheid van de provincie Brabant.

 

Tenslotte een mooie oude “Mutsenfoto” 🙂

Voor de haak liefhebber: Zie volgende bladzijde: vooroorlogse patronen, met haakpatroon van oude Brabantse muts.


36 reacties op De Muts en de Poffer

 1. Ria deVos zegt:

  Ik ben in het bezit gekomen van materiaal om een Brabantse Poffer te maken, the Poffer is al gedeeltelijk in elkaar genaaid er zijn ook een paar boeken bij. Is er iemand die daar interresse in heeft. Zo ja, dan kan ik het aan mijn zus meegeven volgende zomer, ik woon nl in Canada. Groetjes Ria deVos

  • Anja Meelkop zegt:

   Beste Ria ik weet niet of de Brabantse poffer en boeken al besproken zijn als niet zou u mij daar heel gelukig mee makers groetjes Anja

  • Thea Meijer zegt:

   Beste Ria
   heeft U de Poffer nog? Ik heb veel belangstelling.
   Met vriendelijke groet
   Thea Meijer
   Den Haag

  • Marjan van der Donk zegt:

   Beste Ria, Ik zou heel erg blij zijn met jouw materiaal en boeken! Heb je het al vergeven? Zoniet, zou ik er graag voor in aanmerking komen! Hartelijke groeten, Marjan van der Donk

 2. anneke knuvers zegt:

  In 2010 mocht ik bij ons de eerste boerenbruid zijn tijdens het carnaval. De kleding kwam toen van Fien van Berlo uit Handel. Ik heb haar museumpje mogen bekijken en had me aangemeld bij haar voor een cursus poffer maken.
  Jammer genoeg is Fien voordat ze de cursus heeft kunnen geven overleden.

  Sinds die tijd zoek ik dus naar iemand die me kan laten zien hoe het maken van een poffer/muts in z’n werk gaat. Ik ben heel blij met deze site, ik ga nemen snel aan de slag om een plooiraam te maken, maar mijn vraag blijft staan; ken of ben je iemand die me kan helpen met het maken van een poffer, neem dan alsjeblieft contact met me op!

  Anneke Knuvers
  Mispelbloem@gmail.com

 3. Rian Schippers zegt:

  Hallo,
  Mijn moeder zei vroeger vaak;’ pas mar op anders kredde op je falie’. Volgens mij bedoelde ze dan, dat je op je donder/op je sodemieter kreeg omdat je iets deed dat niet mocht. Heeft dat uberhaubt iets te maken met de poffer/falie?

  • Hallo Rian,

   Jaaa dat kan heel goed dat het er iets mee te maken heeft!!! Wat leuk, nooit bij stil gestaan en zou ook niet weten of het hier vanaf komt…
   Leuk dat je er was, groetjes Anna.

 4. Marijke Scheffers zegt:

  Ik heb twee foto’s gevonden in een familiealbum van dames met Brabantse poffers..
  Zouden jullie aan de hand van foto’s kunnen zeggen uit welk dorp deze families komen?
  Is er een mogelijkheid om de foto’s ergens te plaatsen om te weten te komen wie het zijn?
  In ieder geval alvast bedankt,

 5. Mechelina zegt:

  Hallo, is er iemand die mij kan vertellen waar ik een poffer-mutsje kan laten wassen enz.
  Groet, Mechelina

  • Hoi Mechelina,

   Tip als je hem laat wassen, zorg dat je de oude materialen terug krijgt.

   Laat je nooit aan praten dat iets versleten is en vervangen moet worden.
   Wanneer het op de hand met enig trekken niet uit elkaar valt, kun je het ook wassen en opnieuw gebruiken. De kroon ( bloemen) zelf is niet te was.
   Het zit vol met oud ijzerdraad en wanneer dat nat wordt ontstaan er roest plekken.

   Tel de aantal bloemen en maak er minimaal 10 meer. rozen maken van natuurlijke materialen (Batist, dunne katoen etc) Maak knopjes en bloemen. Metaaldraad hobbyzaak zit op een rolletje.
   Geen bloembinddraad dat is veel te dik. Wat dikker naaigaren maar dan van metaal.
   Dauwdruppels of anders knopjes decoratie afdeling action of in een hobbiezaak zoeken.
   Alternatief is kijken in tuincentra bij de zijde bloemen. Zorg dat ze echt natuurlijk ogen.
   (Verwijder het plastic en naai evt blaadjes zelf tot een knop )
   De bloemen zet je elk op een binddraad ( met enige handigheid leg je die er in tijdens het naaien) De bloemguirlande werk je van het middenboven op je hoofd, na de zijkant toe. Als je handig bent en je kunt wat bloembinden, dan lukt je dit ook. Naai de guirlande vast en zet er extra bloemen bij en evt een slinger.
   Sommige werken liever van de punt naar het midden echter je bloemen moeten hangen.
   Vandaar van boven op naar het midden werken.

   Plooiraam en plooien is ook niet moeilijk. Zorg alleen dat je messing of koper staafjes hebt van dezelfde diameter en zo niet dan vraag bij een fietsen maken om oude fiets wielen met spaken van dezelfde dikte. Elke lus in je muts is een staafje.
   Messing en koper plakken minder snel aan je kant met stijfsel.
   Stijfsel crack free gewoon te vinden in de supermarkt.
   Plooiraam een recht hoek raam werk maken van 10 tot 15 cm breed, afhankelijk van de breedte van je kant. En minimaal je hoofd omtrek van oor tot oor + 4 cm lang.
   2 keperband 2 cm breed lint over de lengte spannen.
   Pennen moet breder zijn dan je breedte van je spanraam. Ze steken aan weerszijde van de lange zijde van het spanraam uit.
   Probeer het vervolgens met katoen.
   Soms moet je de pennen achter en voor de plank leggen, soms worden ze aan een zijde gehouden van het plooiraam en is het onder en boven de keperband leggen al voldoende. Dit is afhankelijk van de grote van je plooien. Mislukt het geen paniek.
   Was alles uit en begin opnieuw met plooien.

   Probeer het maar is uit met een paar potloden en een reep papier.
   Je wast de muts eerst in de groene zeep, vervolgens NIET wringen.
   Rustig uit knijpen. Spoelen en spoelen, evt nogmaals wassen met blauwsel of iets wat de was witter maakt. ( kort gezegd was het als vitrage gewoon op de hand).
   Is hij wit genoeg dan drogen of gelijk stijfsel water maken. Afhankelijk van de kant de openheid, bepaal je de stijfsel. Half zakje crack Fred op 2’liter en lauw warm water kom je een heel eind. Zorg dat de stijfsel de tijd krijgt om goed aan de kant te hechten, wacht dus een 10 minuten. Knijp weer uit leg hem nu in het plooiraam 1 pen onder de keperband en de volgende pen op de keperband. Een voor een, blijf goed geconcentreerd want een fout zie je vaak pas als het totaal gedroogd en vast genaaid is en uit het frame wordt gehaald.
   Laat de boel wat drogen en zet een fluitketel of waterkoker aan. Haal de gespannen kant nu rustig over de stoom heen en laat de boel heel goed drogen. Naai alle plooitje vast met een soort kruis steek en haal dan pas alle pennen er uit. Vooral op de kruisteken of platte steken twee rijen dan net achter voor en net achter achter moet je even oefenen
   Ben je er slecht in kun je een witte katoen bandje er tegen aan naaien voordat het uit het plooiraam komt.
   De rest van de muts kun je gewoon wassen, in hetzelfde stijfsel water stijven, strijken met een theedoek of stuk thee doek er tussen, strijkijzer op de stoomstand.
   Ga rustig te werk. Denk gewoon dat het een pofmouwtje is.
   De Bol kun je iets strijken en. Anders gewoon laten drogen op een bol gepropte handdoek of nog mooien een theedoek over een ballon die ergens in klemt. Alleen de plooirand moet er van de onder muts dus af.
   De kroon is een geheel de bloemen zitten vast op een boog constructie .
   De onder constructie laat zich wassen, echter de bloemen met draad niet, die zul je er af moeten halen. En later er weer moeten op plaatsen.
   Van de De boogconstructie alleen de bloemen halen. De rest als een geheel houden!!!!!!
   Want het binnenwerk is een vak apart. Wanneer je het niet meer met stijsel goed in model krijgt aan de onder zijde stevig borduur gaas of zeer sterk vlieseline er tegenaan zetten, (heel dun stevig plastic kan ook een oplossing zijn) en overspannen met een Zachte dunne katoenen stof. Die zeer sterke vlieseline zit op rollen van 10 tot 20cm breed. Dit is handwerk. Met de hand alles met zeer kleine steekje vast zetten.
   Het gaas of vlieseline kan met enkele zeer grote steken worden vast gezet.
   Metaal draad er indoen ben ik geen voorstander van. Ivm roest vorming en het oxideren van de draad. De stof wordt zeer geleidelijk aan aangetast en de poffer is ten dode opgeschreven.
   Beste optie Afstoffen of zelf blazen is het meest gangbare zo ver ik weet. Lekker buiten doen met wat wind erbij. Met een zachte kleine penseel en wat platte kwastjes er langs gaan.

   Hoop dat je er wat mee kunt. Voel je je onzeker maak van elke stap een foto.
   Nogmaals het is allemaal handwerk.
   Succes en wees trots op je Brabantse poffer.
   Herma

 6. marjo weerts zegt:

  Wat een leerzame site. Kan iemand mij helpen aan een haakpatroon voor de op deze pagina getoonde gehaakte daags muts van witte katoen. Probeer al een tijdje deze basismuts te “fabrieken” maar het lukt niet zo erg. Voor achter de ploeg met paard aan te lopen op een demonstratie lijkt me die muts eenvoudig en heel geschikt. ( reacties naar: 6367 SE 27)

 7. meina wouda zegt:

  hallo Anna, je hebt een mooie site.
  maar kun je mij ook helpen aan een haakpatroon van de Friese “daagse “muts
  voor ons shantykoor??
  alvast bedankt
  groetjes
  meina

 8. Tanja zegt:

  Leuke site zeg! Ik hoorde van mijn moeder dat haar oma ook een poffer droeg en dat die naar een museum gegaan is. Helaas weet ze niet welk museum 😦 Ik vind het vooral jammer dat ze de traditie van oudste dochter niet in ere hebben gehouden anders had ik em nu gehad, en er is helaas ook geen foto van zover ik weet. De poffer was afkomstig van fam. Royackers-van Drunen. Groetjes Tanja

  • Hallo Tanja,

   Inderdaad wat jammer! Anders was het mooi in de familie gebleven…. Oeps wat balen.
   Is het ook niet te achterhalen waar hij precies is terechtgekomen? Broers of zusjes van je moeder?
   Maar ik vond het erg leuk dat je hier was en even een berichtje achterliet!
   groetjes Anna.

 9. Cornelia zegt:

  Hallo Anna, wij als vereniging willen voor een evenement graag een brabantse poffer namaken. Nu kunnen we veel, maar aan een patroon kunnen we niet komen. Zou jij ons kunnen helpen??? Ideeën hebben we genoeg en al veel op je website gekeken. Wat is hij prachtig. Ik ben toch helemaal weg van die stijl. Ben met mijn 50 een echte brabantse muts. Wil ook proberen met onze vereniging Brabant in stand te houden met hun klederdracht.

  Groeten
  Cornelia

 10. Brigit zegt:

  Hallo,

  Wat heerlijk om hier rond te mogen/kunnen kijken.
  Ik woon al jaren in het buitenland en mis Brabant heel erg. Al enige tijd zoek naar een Brabantse Poffer maar daar blijkt niet aan te komen te zijn. Weet u waar ik een poffer kan bestellen/kopen/laten maken? Oud of nieuw maakt me niet uit

  Wat ik overigens jammer vind is dat men in het buitenland vaak het idee heeft dat we allen in de Volendamse dracht en hul lopen. Ik probeer via foto’s op internet vaak uit te leggen dat de brabantse dracht echt anders is en deze pagina is daar een mooie toevoeging voor.

  Met vriendelijke groet,
  Brigit

  • Hallo Brigit,
   O, schon unne Brabander in het buuteland. Ja, heb al vaker gehoord dat buitenlanders denken
   dat wij in klederdracht lopen,……
   Jammer genoeg weet ik geen adresje waar je een poffer kunt kopen, ook weet ik niet waar ze nog gemaakt worden….
   Misschien dat er op http://www.marktplaats.nl nog eens eentje verkocht word….maar het is moeilijk hoor.
   Ik ben blij dat je wat aan mijn pagina hebt om te laten zien dat wij echt niet rondlopen met de klederdrachten.
   Alleen in Volendam, en in staphorst zijn ze nog te zien.

   Heel veul groetjes uut Brabant, Anna, leuk dat je er was.

  • Ik kan wel zeggen in reactie op de klederdrachten dat het maar wat jammer is dat onze mooie klederdrachten niet meer te zien zijn of op een vreselijke manier gedragen met carnaval.
   Overigens worden er niet alleen in Staphorst en Volendam nog dracht gedragen, maar ook in Spakenburg /Bunschoten, noord-Veluwe en Scheveningen en zeeland. Zowel in Arnemuiden en de rest van Walcheren. Met vriendelijke groet willem

 11. Ik vind dit een geweldig leuke en leerzame site! 🙂
  Wij, van het leuke project in Amersfoort ‘Aardappeleters 2014’, zijn de zoek naar de mutsjes (Brabantse poffer?) zoals gedragen op het schilderij van Van Gogh ‘De Aardappeleters’. Is er iemand die deze mutsjes heeft en ze aan ons wil uitlenen? Er wordt een hele mooie foto gemaakt met figuranten, die er uitzien als de mensen op het schilderij ‘De Aardappeleter’! Alle informatie kun je op de website http://www.aardappeleters2014.nl/ Initiatiefnemers zijn Arn Zuyderduyn (eigenaar van Vlaams friteshuis ‘Van Gogh) en fotograaf Richard Sinon (eigenaar Studio Sinon).
  Wij horen graag. Alvast onze hartelijke dank.

  Hartelijke groet.
  Heleen Wijnands

 12. Rinus van der Loo, Heikantsebaan 9, Berkel-Enschot. zegt:

  Hallo,
  Er is ook een Berkels Mutske. Ik meen dat Ans Van den Bosch -Dillen daar een voorbeeld van heeft. Wie heeft er kiekjes van Berkelenschotse of Heukelomse mensen met een poffer en of mutske. Kan dan zien of er een Berkels mutske tussen zit. Waar woont Ans? Telefoonnummer of Email adres?
  Groet,
  Rinus van der Loo.
  Heikantsebaan 9,
  5056 PL Berkel-Enschot.

 13. Marion Strik-van den Brande zegt:

  Is er iemand die mij kan helpen aan een patroon of afbeelding van een zgn rollekesmuts. Ik draag binnen klederdrachtvereniging Mooi Zeeland de dracht van het Hulster ambacht en wil ook wel een keer op zijn daags, volgens een aantal mensen zou dat een rollekesmuts moeten zijn, maar ik kan dit nergens vinden. De dracht van het Hulster ambacht trekt meer op dat van Brabant als echt Zeeuws. Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen. Ga nog in het museum in Hulst kijken.

  • Hallo Marion,
   Bedankt voor je verzoekje!
   Ik heb ook al voor je gezocht op internet in mijn boeken maar nergens een Rollekesmuts te vinden….
   Ook heb ik nog nooit gehoord van deze muts, maar ben er wel erg nieuwgierig naar…
   Dus wie o wie kan Marion verder helpen aan een patroontje of een foto??
   Bedankt en hopenlijk Marion kan iemand je helpen….

   Groetjes Anna.

 14. M. van Heesch zegt:

  Binnenkort is er weer de boerenmert in Liempde.
  Omdat mijn dochter en kleindochters deze dag mee helpen verzorgen zou ik graag een eenvoudig mutsje voor ze maken voor deze dag.
  Kunt U mij vertellen hoe ik aan een patroontje hiervoor kom?
  Bij voorbaat vriendelijk bedankt alvast.
  Groetjes M. van Heesch.

 15. anita Fransen zegt:

  wat een leuke site !! ik heb namelijk een vraagje aan een poffermaakster,
  in augustus 2013 zijn wij 40 jaar getrouwd,en willen dan met onze familie een brabantse boeren bruiloft vieren. en IK als bruid natuurlijk met een POFFER. nou heb ik mijn bruidsjurk van 40 jaar geleden nog,met mooie stof en prachtige onderrand.ik zou daar zo graag mijn eigen poffer van maken.Na het zien van vele plaatjes zou ik dat denk ik ook wel voor elkaar krijgen,maar…..wat zit er onder de poffer, en hoe hou je zo’n ding op je hoofd ??? zou U mij aan deze informatie kunnen helpen ? bij voorbaat dank ANITA

  • Hallo Anita,

   Helemaal geweldig om op zo`n manier je 40 jarig huwelijk te vieren!!!
   Ik hoop dat een poffermaakster je kan helpen met je vragen. Ik heb over hoe je de poffer vast maakt op je hoofd niets teruggevonden ik kan je wel een foto opsturen zodat je een ideetje krijgt hoe een ondermuts eruit ziet…
   Dus alle poffermaaksters die dit lezen kun je Anita helpen voor haar mooie feest??

   Bedankt dat je er was en ik wens je een hele fijne dag toe.
   Groetjes Anna.

 16. Marjolein zegt:

  Wat een vreselijk mooie pagina! Ik heb zelf een poffer met een Brabantskostuum waarmee ik met een groep van schoonrijders zo af en toe optreed.

  • Hallo Marjolein,
   Wat mooi!!! Ik heb je foto`s bewonderd!!! Bedankt!!
   Hier is dat schoonrijden helemaal niet bekend!!! Jammer.
   Geniet ervan en bedankt voor de kiekjes.
   groetjes Anna

 17. Lisette van de Molengraaf zegt:

  Goedemorgen Anna,
  wat heb je een prachtige website, een lust voor het oog!
  Lisette uit Eindhoven.

 18. Ans zegt:

  Hallo,
  ik ben lid van Soroptimistclub Eindhoven. We hebben binnenkort een
  fundraisingsactie op het lichtfestival Glow in Eindhoven. Diegene die de
  groepen gaan begeleiden willen we in het licht zetten. Philips heeft een
  kunstenares en materiaal en apperatuur ter beschikking gesteld om
  driedementionaal ntwerp te maken met licht. Ik ben dus op zoek naar
  patronen van Brabantse poffers, waarbij ipv de bovenlaag deze lichtgevende
  constructie geplaatst kan worden.
  Zouden jullie ons vder kunnen helpen?
  meer over onze actie vind u op onze site: Soroptimist.nl/eindhoven Bij ”
  A Glowing Charity walk for I Care”
  Ik hoop dat jullie ons vooruit kunnen helpen.
  met vriendelijke groet,

  Ans, Wethouder gemeente Nuenen

  • Hallo Ans,

   Ik heb van mijn eigen poffer wat detailfoto`s gemaakt, en stuur ze per email even naar je toe!
   Hopelijk heb je hier voldoende aan…
   Veel succes met het maken van het ontwerp, en als het allemaal lukt, mag ik
   dan wat foto`s hebben van het eindresultaat, deze kan ik dan t.z.t plaatsen op mijn site.
   Veel succes met alles!

   Groet Anna

 19. Hallo
  Ik vindt het prachtig om te zien, ik mis alleen de West Brabantse Kroezel/ Kroon.
  Leuk om het filmpje te zien !!!
  Ik heb een Brabantse klederdrachtgroep, maar ik leer nog steeds !!
  Website : uitgrootmoederstijd.com

 20. norbert zegt:

  hardstikke leuk ! ! !
  k heb oostenrijkse familie en die wilden wat meer weten over klederdracht
  maar ik uit bergen op zoom wist niet eens hoe de brabantse klederdracht er uit zag ! ! !

  • anna zegt:

   Hoi,hoi,Norbert,

   Ja zo zie je maar…je bent nooit te oud om te leren, ha,ha.
   Bedankt voor je leuke berichtje, en ik hoop dat ik je familie heb kunnen helpen met de klederdrachten.
   Groetjes Anna.

U mag hier een berichtje achterlaten! Het emailadres word niet getoond! Bedankt namens Binnekieke!!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s